Máy bơm Eckerle EIPR

Máy bơm Eckerle EIPR

Máy bơm Eckerle EIPR là bước phát triển tiếp theo của bơm bù khe hở hướng tâm không sử dụng phân đoạn. Sê-ri này được phát triển đặc biệt để sản xuất hàng loạt trong các ứng dụng ô tô.

error: Content is protected !!