Máy bơm ly tâm Lowara SHO

Máy bơm ly tâm Lowara SHO

Máy bơm ly tâm Lowara SHO là một máy bơm ly tâm với thiết kế cánh quạt mở và lõm cho phép chất rắn đi qua tự do. Lối đi tự do tối đa là 40 mm. Ứng dụng chính là các loại máy giặt và thiết bị giặt khác nhau trong đó nước có thể chứa chất rắn.

error: Content is protected !!