Máy đo lưu lượng khối lượng (MFM) Burkert Type 8006

Máy đo lưu lượng khối lượng (MFM) Burkert Type 8006

Máy đo lưu lượng khối lượng (MFM) Burkert Type 8006 phù hợp để đo lưu lượng khối lượng của dòng khí cao. Cảm biến nội tuyến nhiệt được đặt trực tiếp trong dòng khí và do đó đạt được thời gian đáp ứng rất nhanh.

error: Content is protected !!