Máy kiểm tra phần tử pin STS Instruments Model 1656 & 1657

    Máy kiểm tra thành phần pin STS đều cung cấp một phương pháp duy nhất để phát hiện các khiếm khuyết cách điện ở cấp độ lắp ráp trong pin axit chì, bao gồm cả các dải phân cách bị thiếu và hư hỏng.

    Danh mục:
    error: Content is protected !!