Máy sưởi hình ống TUTCO CH13589| CH13644

có thể được sử dụng trong hầu hết mọi ứng dụng. Ống thẳng có thể được kẹp vào bề mặt kim loại hoặc chèn vào các rãnh gia công để truyền nhiệt dẫn điện. Hoặc sử dụng Ống định hình để cung cấp nhiệt ổn định trong bất kỳ loại ứng dụng đặc biệt nào.

error: Content is protected !!