Mô-đun Thyristor Powerex Model CC613016C

Mô-đun Thyristor Powerex Model CC613016C

Hãng Powerex cung cấp nhiều loại mô-đun thyristor và diode khác nhau, từ 600V đến 11.000V.

error: Content is protected !!