Nút điều khiển cảm ứng Comitronic KOB101T chính hãng

Nút điều khiển cảm ứng công nghệ kép hai tay để tăng cường bảo mật
Phát hiện động khi tiếp cận tay
Hệ thống giảm gian lận và giảm MSD
error: Content is protected !!