Phanh đa đĩa Stromag EFM

Phanh đa đĩa Stromag EFM

Phanh đa đĩa Stromag EFM áp dụng lò xo.
Thiết kế rất nhỏ gọn cho nhiều ứng dụng, ví dụ như trong chế tạo máy.

error: Content is protected !!