Phanh đa đĩa Stromag KLB

Phanh đa đĩa Stromag KLB

Phanh đa đĩa Stromag KLB áp dụng lò xo nhả khí nén, là giải pháp phổ biến trong máy móc.
Các lĩnh vực ứng dụng: cửa hàng sơn, khai thác mỏ, môi trường dễ cháy, băng tải, xe đẩy ngang, lắp đặt xử lý, máy in, máy móc chế biến giấy và nhựa.

error: Content is protected !!