Phanh đĩa điện từ Stromag 1CA2

Phanh đĩa điện từ Stromag 1CA2

Phanh đĩa điện từ Stromag 1CA2 này có mức độ bảo trì thấp, tích hợp bù hao mòn tự động và mang lại độ tin cậy không thể so sánh được.

error: Content is protected !!