Phanh dòng điện xoáy Stromag IBV

Phanh dòng điện xoáy Stromag IBV

Phanh dòng điện xoáy Stromag IBV giúp hãm dòng điện xoáy cho tải trọng động cao và chu kỳ làm việc nhanh. Được sử dụng trong các công việc kéo giàn khoan dầu.

error: Content is protected !!