RES- Bộ điều khiển nhiệt độ

    Bộ điều khiển nhiệt độ RES được sử dụng cho ứng dụng của các thanh hàn có dải hàn nhiệt. Hơn nữa, bộ điều khiển cũng có thể được sử dụng cho các ứng dụng làm kín khác, chẳng hạn như điều khiển các ứng dụng khí nóng.

    error: Content is protected !!