Rơ le an toàn AWAX 26XXL (F93160) Comitronic-BTI Hàng có sẵn

Rơ le an toàn AWAX 26XXL (F93160) Comitronic-BTI Hàng có sẵn

Hãng COMITRONIC / BTI luôn đi trước các đối thủ bằng cách cung cấp những đổi mới công nghệ quan trọng. Trong hơn 15 năm, Hãng đã phát triển các công tắc và rơle an toàn cho văn phòng nghiên cứu và phát triển cũng như các kỹ sư của chính chúng tôi.
error: Content is protected !!