Rơle Basler Electric BE1-700V

Rơle Basler Electric BE1-700V

Rơle Basler Electric BE1-700VRơle Basler Electric BE1-700V bảo vệ chỉ có điện áp đa chức năng, nhỏ gọn, kinh tế có thể áp dụng cho nhiều ứng dụng bao gồm xe buýt, bộ cấp nguồn, máy phát/động cơ và đồng phát.

error: Content is protected !!