Snail wings Aschauer

Snail wings Aschauer

Cánh vít và trục vít Aschauer của chúng tôi phù hợp để sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, để định lượng, trộn, vận chuyển, khoan hoặc nghiền.

error: Content is protected !!