SQUEEGEE HILLBRUSH AMPLSB60P – 600MM

Chổi đúc một mảnh 600mm kháng khuẩn. nhẹ, mạnh và bền, nó làm sạch nước rất hiệu quả.

error: Content is protected !!