Thanh chiếu sáng Bar chính hãng

Thanh chiếu sáng Bar được dùng trong các quy trình quan trọng, đèn tín hiệu có thể nhìn thấy từ xa thường được sử dụng để báo hiệu trạng thái hiện tại của van.

error: Content is protected !!