Thiết bị cầm tay FieldLogic™ (HHD)  Sensus

Thiết bị cầm tay FieldLogic™ (HHD)  Sensus

Thiết bị cầm tay FieldLogic™ (HHD) là một thiết bị điện tử linh hoạt, đáng tin cậy được sử dụng để thu thập và lưu trữ số đọc đồng hồ cũng như lập trình các mô-đun SmartPoint®. Bạn có thể tải lên thông tin tuyến đường được lập trình sẵn từ phần mềm FieldLogic dựa trên PC của chúng tôi bằng cách sử dụng Wi-Fi hoặc đế sạc/liên lạc hỗ trợ Ethernet của thiết bị làm giao diện.

error: Content is protected !!