Thiết bị truyền động Controlli MVT44 chính hãng

Thiết bị truyền động nhiệt Controlli MVT44 Sê-ri MVT2./4.
– Loại hai chiều
– Hành trình 5,5 mm, thời gian hành trình 117 giây.

error: Content is protected !!