Van điện từ khí nén Fabco-Air FVA và FVEC

Van điện từ khí nén Fabco-Air FVA và FVEC

Van điện từ khí nén Fabco-Air FVA và FVEC của van điều khiển không khí và van điện từ là các van lưu lượng cao có sẵn với các cổng ⅛, ¼, ⅜ và ½ NPT ở vị trí Thường đóng 4 chiều hoặc 3 chiều. Các van này có nhiều tùy chọn và bao gồm các ống cuộn 2 và 3 vị trí. Với đa tạp từ hai đến mười trạm, có rất nhiều tùy chọn tùy chỉnh có sẵn.

error: Content is protected !!