Van điều khiển màng điện động 2 chiều Burkert Type 3363

Van điều khiển màng điện động 2 chiều Burkert Type 3363

Van điều khiển màng điện động 2 chiều Burkert Type 3363 bao gồm một bộ truyền động tuyến tính điều khiển bằng điện (bộ định vị), màng ngăn và vỏ van 2 chiều.

Bộ truyền động điện với vít bi tuần hoàn đảm bảo sử dụng trong điều kiện môi trường vệ sinh hoặc môi trường khắc nghiệt. Vỏ van thuận lợi cho dòng chảy và không có không gian chết cho phép các giá trị lưu lượng cao và nhiều mục đích sử dụng.

error: Content is protected !!