Van giày Controlli PN6 M31P chính hãng

Van giày Controlli PN6 M31P thuộc Sê-ri M
– Gang PN6
– Được trang bị động cơ bằng bộ truyền động MDB24-44-54, được trang bị AM72.

error: Content is protected !!