Van tỷ lệ cầu 2 ngả điện động Burkert Type 3285

Van tỷ lệ cầu 2 ngả điện động Burkert Type 3285

Van tỷ lệ cầu 2 ngả điện động Burkert Type 3285 được sử dụng để định lượng chất lỏng và khí trong các vòng điều khiển đóng hoặc mở. Van có một động cơ bước làm thiết bị truyền động.

error: Content is protected !!