Vòi không khí Silvent 209 (giá cạnh tranh)

Vòi không khí Silvent 209 (giá cạnh tranh)

Vòi không khí Silvent 209 được sử dụng trong hầu hết các loại ứng dụng. Được làm bằng kẽm với ren kết nối nam 1/4″.

error: Content is protected !!