VÒI PHUN KHÍ SILVENT 703 L

VÒI PHUN KHÍ SILVENT 703 L

Mã hàng: 07030169400, 07030269400

Vòi phun khí Silvent 703 L là vòi Laval bằng thép không gỉ. Khí nén được sử dụng tối ưu trong vòi phun khí này, mang đến một chiều hướng hoàn toàn mới cho công nghệ thổi. Hiệu ứng đạt được bằng cách bao quanh một lõi không khí di chuyển ở tốc độ siêu thanh với một lớp vỏ bảo vệ không khí di chuyển song song với luồng không khí trung tâm. Luồng lõi trong 703 L được tạo ra bởi vòi Laval.

error: Content is protected !!