Vòi Phun Khí SILVENT 705 A

SILVENT 705 A: biến thể có thể điều chỉnh của 705. Cho phép điều chỉnh góc thổi lên đến 30° so với đường tâm. Thời gian cần thiết để cài đặt và tinh chỉnh góc thổi giảm đáng kể. Hiệu suất tương tự như 705.

error: Content is protected !!