VÒI PHUN KHÍ SILVENT 9002W-Z

VÒI PHUN KHÍ SILVENT 9002W-Z

Mã hàng: 90020169795, 90020269795

Vòi phun khí Silvent 9002W-Z: vòi phun kẽm phẳng tiết kiệm năng lượng tạo ra lực thổi mạnh, hiệu quả ở mức độ tiếng ồn đặc biệt thấp. Khí nén được sử dụng tối ưu trong vòi phun phẳng này, thông qua thiết kế độc đáo của nó giới thiệu một tính năng công nghệ thổi hoàn toàn mới. Thiết kế vòi phun khí động học đạt được hiệu quả bằng cách tối đa hóa sự cuốn theo của không khí.

error: Content is protected !!