Vòi phun khí Silvent 920A (giá cạnh tranh)

Vòi phun khí Silvent 920A (giá cạnh tranh)

Vòi phun khí Silvent 920A  vòi phẳng tạo ra kiểu thổi rộng và hiệu quả. Nổi bật để sử dụng ở bất cứ nơi nào cần có bề mặt nổi rộng nhưng mỏng.

error: Content is protected !!