WALL BRACKET HILLBRUSH AMHH2P – 120MM

Móc treo kháng khuẩn được thiết kế dùng chung với xô AMMBK15. Kháng sinh chỉ tím.

error: Content is protected !!