Webex heat transfer rolls (chill rolls)

Maxcess Webex Để đáp ứng các thông số ứng dụng chính xác của bạn, mỗi cuộn truyền nhiệt và cuộn làm lạnh Webex được thiết kế để cân bằng truyền nhiệt tối ưu, giảm thiểu áp suất trên cuộn, vận tốc chất lỏng chính xác và tăng nhiệt độ tối thiểu trên bề mặt cuộn.

error: Content is protected !!