XI LANH FABCO-AIR TRAO ĐỔI SỐ LIỆU DÒNG FJS

XI LANH FABCO-AIR TRAO ĐỔI SỐ LIỆU DÒNG FJS

Xi lanh Fabco-Air trao đổi số liệu dòng FJS có chức năng thay thế thả cho Sê-ri Toàn cầu đã ngừng sản xuất. ™ Các thiết bị cung cấp các hành trình ngắn trong một thiết kế nhỏ gọn — tương tự như các xi-lanh Pancake® gốc — nhưng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu quốc tế.

error: Content is protected !!