XI LANH KHÍ NÉN FABCO-AIR NFPA

XI LANH KHÍ NÉN FABCO-AIR NFPA

Xi lanh khí nén  Fabco-Air NFPA kết hợp cấu trúc chắc chắn và tính linh hoạt. Có sẵn trong nhiều phiên bản và 17 kiểu lắp, các xi lanh NFPA có thể hoán đổi cho nhau này cho phép người dùng thay thế trực tiếp các đơn vị NFPA của nhà sản xuất khác cùng loại và kích thước để tự do thiết kế hơn.

error: Content is protected !!