Xi lanh thủy lực Sheffer CL Series

Xi lanh thủy lực Sheffer CL Series

Hãng Sheffer Là nhà sản xuất xi lanh hàng đầu trong ngành, chuyên môn của Hãng cũng mở rộng sang  xi lanh khí nén ,  xi lanh thủy
lực và thiết kế xi lanh tùy chỉnh – ngoài việc sản xuất  các sản phẩm thay thế cạnh tranh  cho xi lanh thủy lực và khí nén Parker.

error: Content is protected !!