Xilanh Fabco dòng F chính hãng

Khi nói đến các ứng dụng nhẹ, hạn chế về không gian, Xilanh Fabco dòng F sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Có sẵn 10 kích cỡ lỗ khoan từ 7⁄16 đến 3 inch

error: Content is protected !!