Xilanh khí nén Fabco dòng NFPA chính hãng

Xilanh khí nén Fabco dòng NFPA kết hợp cấu trúc chắc chắn và tính linh hoạt. Có sẵn trong nhiều phiên bản và 17 kiểu lắp, các xi lanh NFPA có thể hoán đổi cho nhau

error: Content is protected !!