Máy đẩy điện Bimba type EFET 

Dòng Bimba type EFET lực đẩy điện phẳng ép đùn của Norgren cung cấp thiết kế nhỏ gọn, cấu hình thấp để tối đa hóa không gian trong các hoạt động thiết kế máy.

error: Content is protected !!