Băng keo dán túi Nichiban(Bag Sealing tape) No.430| No.520| No.540

Băng keo dán túi (Bag Sealing tape) No.430| No.520| No.540 là băng keo làm từ giấy bóng kính nên có thể cắt bằng tay và dễ dàng bóc ra.
Có năm màu tiêu chuẩn có sẵn.

error: Content is protected !!