Bộ điều khiển Hitrol HCL| HLC-200A| HLC-24P| HLC-200F

Thông qua dòng HLC, tín hiệu từ cảm biến mức được sử dụng để báo động cao hoặc báo động thấp hoặc điều khiển tự động để đổ đầy hoặc xả chất lỏng trong bể.

error: Content is protected !!