Bộ mã hóa gia tăng Hengstler HD25

Bộ mã hóa gia tăng Hengstler HD25

Bộ mã hóa vòng quay gia tăng HD25 quang học là một thiết bị dành cho nhu cầu cao vượt quá các yêu cầu của IP66/IP67 và NEMA 6.

error: Content is protected !!