Đèn UV-B Sankyo Denki G4T5E chính hãng

Dương Triều Anh chuyên cung cấp đèn UV-B Sankyo Denki G4T5E phát ra tia cực tím có bước sóng từ 280nm đến 360nm (ở cực đại là 306nm).

error: Content is protected !!