DUAL-FORCE VAC DRUM PUMP VORTEC – 2109-BSP

DUAL-FORCE VAC DRUM PUMP VORTEC – 2109-BSP

Dual Force Vac Drum Pump Vortec- 2109-BSP có thể xử lý các chất lỏng và hạt nhớt. Yên tĩnh và an toàn, Dual Force Vac chạy bằng không khí, không có bộ phận chuyển động, nghĩa là không có động cơ nào bị cháy và không có nguy cơ bị giật. Nó nhanh chóng được lắp đặt trên thùng phuy 55 gallon và đi kèm với vòi và vòi dài 10 foot.

error: Content is protected !!