Máy cân bằng độ ẩm PCE Instruments PCE-MA 110TS chính hãng

Máy cân bằng độ ẩm PCE Instruments PCE-MA 110TS trong phạm vi từ 0 đến 100%. Cân bằng độ ẩm được vận hành bằng màn hình cảm ứng lớn 5″.

error: Content is protected !!