Máy kiểm tra độ khô Biuged chính hãng

Máy kiểm tra độ khô Biuged của mực in được áp dụng để kiểm tra thời gian khô của mực. Máy thử này bao gồm một xi lanh quay, bánh xe cân và màn hình cảm ứng.

error: Content is protected !!