Bộ tăng áp tốc độ cố định Lowara GXS20, GMD20

Bộ tăng áp tốc độ cố định Lowara GXS20, GMD20

Nhiều loại bộ tăng áp bơm đôi tốc độ không đổi được điều khiển bằng công tắc áp suất hoặc bộ chuyển đổi áp suất. Dòng sản phẩm này được thiết kế để cung cấp nước sinh hoạt, nơi nhu cầu thay đổi theo thời gian.

error: Content is protected !!