Đầu dò nhiệt độ OMEGA

Đầu dò nhiệt độ được sử dụng để đo nhiệt độ ngâm trong chất lỏng, không khí, khí hoặc giếng trong vật liệu rắn, Omega cung cấp nhiều kiểu đầu dò khác nhau trong các công nghệ cặp nhiệt điện, RTD, nhiệt điện trở và IC.

error: Content is protected !!