Giảm rung Stabilus STAB-O-SHOC| GD15SP| HD 24/29 BV| 24/29MB

Bộ giảm chấn rung của Stabilus chuyển đổi động năng của các bộ phận chuyển động thành nhiệt năng. Bằng cách này, chúng giúp giảm thiểu các điểm dừng cứng và tránh biên độ rung lớn.

error: Content is protected !!