Lưu lượng kế Flstronic FTC chính hãng

Lưu lượng kế Flstronic FTC được thiết kế theo loại mô hình nhỏ gọn
Giới thiệu về lưu lượng kế Flstronic FTC:

  • Thiết kế nhỏ gọn
  • Kiểm tra chức năng hiển thị đèn
  • Tuổi thọ pin: 4~5 năm
error: Content is protected !!