Mô-đun tùy chỉnh Powerex Model QRD3320004

Mô-đun tùy chỉnh Powerex Model QRD3320004

Mô-đun tùy chỉnh Powerex Model QRD3320004 cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng bán dẫn phức tạp, Powerex cũng cung cấp các giải pháp mô-đun tùy chỉnh bên cạnh việc cung cấp mô-đun tiêu chuẩn (xem các sản phẩm IGBT và SiC ).

error: Content is protected !!