Bộ truyền động Moog Servo điện thủy lực

Bộ truyền động Moog Servo điện thủy lực

Bộ truyền động servo điện thủy lực một đầu Moog được sử dụng phổ biến nhất cho thử nghiệm mỏi và kết cấu hàng không vũ trụ hiệu suất cao. Các giải pháp bổ sung có thể bao gồm thử nghiệm kỹ thuật dân dụng và các ứng dụng điều khiển servo công nghiệp nói chung.

 

error: Content is protected !!