Bơm bôi trơn Hals HMGP 303 & 303D

Bơm bôi trơn Hals HMGP 303 & 303D

Kiểm soát nội bộ Bơm cung cấp dầu số lượng cố định

Tính năng
Bơm thể tích loại bánh răng cho phép phân phối chính xác trên nhiều loại độ nhớt.
Nó có thể được áp dụng cho khoảng cách xa hơn 20m và cũng có thể được sử dụng trong các máy công cụ nhỏ, lớn và máy có độ chính xác cao.
Để tận dụng tối đa hệ thống cung cấp dầu số lượng cố định, cần sử dụng dòng HMV cho van.
Nó có hệ thống kiểm soát nội bộ và do đó không yêu cầu các thiết bị điều khiển riêng biệt.
Nó có một máy dò giảm độ rỗng tích hợp. (Công tắc phao)

error: Content is protected !!